Kas on vahet kirjanduslikel mõistetel „antropomorfism” ja „objektiviseerimine”?


Vastus 1:

Jah, nad on väga erinevad.

Objektifitseerimine on lihtsalt ükskõik millise märgi määramine konkreetses interaktsioonis peategelaseks. See, kelle vaatenurka meid julgustatakse nägema, on subjekt ja teised selle stseeni tegelased on (grammatiliselt öeldes) objektid. Nii et tegelase objektiivistamine on lihtsalt selle olukorra muutmine objektiks. Loo peategelasel on võimalik konkreetses stseenis objektiivistada.

Antropomorfism kirjeldab mitteinimese iseloomu justkui neil oleks inimese isiksuseomadused. Enamasti langeb see tõenäoliselt kokku sellega, et neist saab interaktsiooni objekt, seega tegelikult vastupidine objektifitseerimisele, kuid muidugi ei ole nad tegelikult tegelikud vastandid.