Mis vahe on foneetikas [ɪ] ja [j] või [u] ja [w] vahel?


Vastus 1:

Erinevus on selles, et üks on silbiline, teine ​​mitte. [j] ja [ɪ̯] ~ [i̯] on põhimõtteliselt identsed, kuid [ɪ̯] arvab, et see on nõrk / tsentraliseeritud, samas kui [i̯] viitab sellele, et see on veelgi ettepoole.

Sõltuvalt keelest võivad keeleteadlased kasutada diftongide jaoks [Vɪ̯], [Vɪ] või [Vj], kus V = täishäälik. Inglise keeles kipuvad keeleteadlased kirjutama diftongi sõnale jää [aɪs] või [aɪ̯s].

Tagalogi jaoks transkribeerivad keeleteadlased diftongi kay sa-s kui [kajsa].

Akustiliselt ei muuda sümbolid [aɪ] vs [aj] tegelikult vahet, välja arvatud, et [aɪ] on mitmetähenduslikum - see võib tähistada ka kahte täishäälikut koos täishäälikuga.

Sama kehtib ka [Vu], [Vw] ja [Vʊ] [Vʊ̯] kohta. Spektrogrammis näeb täishäälik ilmselgelt diftongi sihtmärgist erinev. Täishäälik on pikem ja see ei tähenda ainult F1 F2 nihutamist; see on palju stabiilsem, kui läheneb konstantsele kaugusele F1 ja F2.