Mis vahe on osakestefüüsikas elektronvälja ja elektromagnetilise välja vahel? Kas elektromagnetväli oleks sama mis footoni väli? Kui jah, siis kuidas need kaks omavahel suhestuvad?


Vastus 1:

Osakestefüüsikas, mida tänapäeval nimetatakse kvantväljavälja teooriaks, on osakesed vastavate väljade kvantid. Elektronid on elektronvälja lokaalsed ergutused ehk kvandid. Footonid on elektromagnetilise välja kvandid. Kvandivälja teooria haru, mis kirjeldab nende kahe välja vahelist interaktsiooni nende väljakvantide kaudu, nimetatakse kvant-elektrodünaamikaks.