Mis vahe on Java-s dünaamilise sidumise ja meetodi ülimuslikkuse vahel?


Vastus 1:
klass Looma {public void eat () {System.out.println ("Midagi"); }} klass Hobune pikendab Loomade {public void eat () {System.out.println ("Köögiviljad"); }} klassikatse {avalik staatiline tühine pea (keelpillid []) {Loomade obj; obj = uus loom (); obj.eat (); obj = uus hobune (); obj.eat (); }}
Kõik köögiviljad

Vastus 2:

kas mõtlesite küsida erinevust dünaamilise sidumise ja meetodi "ülekoormamise" vahel?

Kuna meetodi ülimuslikkus ja “virtuaalse meetodi kutsumine” (dünaamiline sidumine) on java polümorfismi kaks osa ja nad on meetodi ülekoormamisest “pisut erinevad”: sama meetodi nimi, kuid erinev allkiri.


Vastus 3:

kas mõtlesite küsida erinevust dünaamilise sidumise ja meetodi "ülekoormamise" vahel?

Kuna meetodi ülimuslikkus ja “virtuaalse meetodi kutsumine” (dünaamiline sidumine) on java polümorfismi kaks osa ja nad on meetodi ülekoormamisest “pisut erinevad”: sama meetodi nimi, kuid erinev allkiri.