Kuidas arvutada kahe mitme regressiooni erinevuse P väärtus?


Vastus 1:

Kui teil on kaks samasse andmekogumisse paigaldatud pesastatud mudelit (näiteks võib teil olla koos interaktsiooniterminiga mudel ja üks, näiteks sissetulek ~ sugu + haridus vs sissetulek ~ sugu + haridus + haridus * sugu), võite kasutada tõenäosust suhte test: nullhüpoteesi kohaselt jaotatakse 2 log (L1 / L2) chisquare abil f1-f2 vabadusastmega, kus L1 ja L2 on iga mudeli tõenäosusfunktsiooni maksimaalsed väärtused ning f1 ja f2 on arv parameetrite arv igas mudelis.

Kui teil on kaks mudelit, mis on paigaldatud erinevatele andmekogumitele, saate võrrelda ühe mudeli koefitsienti teise mudeli koefitsiendiga: nullhüpoteesi korral on beeta1-beeta2 normaalselt jaotatud keskmise nulliga ja sd = sqrt (se1 ^ 1 + se2 ^ 2) kus se1 ja se2 on kahe mudeli beetahinnangute standardvead.