Kuidas erinevad kontroll- ja konstantsed muutujad?


Vastus 1:

Konstant on tavaliselt looduslik jõud, mis katse tingimustes jääb muutumatuks - valguse kiirus, gravitatsioonikonstant Maa pinnal, vee külmumis- ja keemispunktid STP juures jne. Üldiselt ei saa konstanti muuta.

Kontrollitav muutuja on see, mis seatakse eksperimendi ajaks kindlale väärtusele (või väärtuste kogumile) ja hoitakse seal. Temperatuur, rõhk ja aeg on sageli kontrollitavate muutujate näited. Juhitavat muutujat saab muuta.