Kas potentsiaalne erinevus 2 punkti vahel võib olla negatiivne?


Vastus 1:

Potentsiaal vajab viidet ja punkt, mille potentsiaal tuleb otsustada, võib olla võrdlustasemest allpool või sellest kõrgemal. Ka kahe punkti vaheline potentsiaalne erinevus sõltub esimesest punktist, millest seda mõõdetakse.

Kui potentsiaalide erinevus punktist A punkti B on 10 V, muutub see punktist B punktini A mõõdetuna -10 V juures negatiivseks.